Johansens Stamtræ

Alle har en tråd til Johansen
Prøv at klikke på "ANER"
og på "KORT" for at se hvor familien kommer fra.

Historier

» Vis alle     1 2 3 4 5 ... 16» Næste»     » Lysbilledshow

Aftægtskontrakt

Til aftægtsfolket

Til Ildebrændsel for Aftægtsfolkene leverer jeg og Efterfølgende Eiere dem aarlig i den tørre Sommertid 5 forsvarlige Læs Græstorv. 5 Tønder Kakkelovnskul af god Bonitet og 1/2 Favn Bogebrænde, hvilket frit hjemkøres, saves, hugges og indsættes i Aftægtsfolkenes eget Torve- og Brændehus.
Naar en af Aftægtsfolkene ved Døden afgaar, bortfalder Halvdelen af Fødevarerne, Kartoflerne, Flæsket, Faarekjodet og Pengene. Øvrige Ydelser vedbliver til den længst levendes dødelige Afgang. Naar mine Forældre eller den ene af dem ønsker det, er Gaardens Eier pligtig til at give dem fri Befordring med Fjedervogn, Kusk og 2 Heste til og fra den nærmeste Kjøbstad og til indenfor Herredets Grænser boende Slægt og Venner, dog skal saadan Befordring, der maa vare fra Morgen til Aften, ikke forlanges mere end 5 Gange aarligt og ingenlunde i den travle Pløie- og øosttid.
I Sygdoms og Alderdoms Tilfælde er Gaardens Eier pligtig at pleie og passe mine Forældre efter bedste Evne samt lade hente Medicin, Læge og Præst til dem saa ofte, fornodent gjores.
Ved deres dødelige Afgang bekoste han dem en hæderlig Begravelse efter Sognets Skik og Brug mod herfor som Vederlag, hvad den længst levende maatte efterlade sig med Undtagelse af deres Gangklæder, som ved den længst levendes Død bliver at udlevere til Deling mellem samtlige Børn.
Skulle mine Forældre nogensinde ville forlade Gaarden med deres Aftægt, da er dette dem tilladt, og de kunne frit medtage de Gjenstande, som de havde udtaget til 'Brug paa Aftægten. Ydelserne leveres da som hidtil paa Aftægtfolkenes Bolig, forsaavidt denne er i selve Sognet. I modsat Fald paa det Sted i Sognet, med Undtagelse af Havejord og Befordringen, der bortfalder, uden Vederlag og saaledes, at der i Stedet for Smørret og Mælken leveres dem aarlig 140 Kroner, skriver et Hundredefyrretyve Kroner, Halvdelen 1. Maj og Halvdelen 1. November, dog staar det altid mine Forældre frit for at flytte tilbage til deres Aftægtsbolig i Gaarden , hvis de ønsker det, hvorefter Ydelserne indtræder i deres Helhed.
Til Sikkerhed for denne aftægtsmæssige Opfyldelse fra min og efterfølgende Eieres side giver jeg hermed mine Forældre, Hans Jensen og Bodil Jensdatter Prioritet og Panterettighed i den mig efter Skjøde, der tinglystes samtidig hermed, tilhørende Eiendom, Gaarden Matr.No.24 A., Rørvig By og Sogn, Odsherred med de til samme tilhørende lorder, der ere skyldsatte for Hartkorn 1 Td., 7 Sk., 1 Fjk.og 1 Alb. og Gammelskat 30 Rd. 3 Mark med denne Eiendoms øvrige rette tilhørende og Tilliggende.Knyttet tilJens Hansen

» Vis alle     1 2 3 4 5 ... 16» Næste»     » Lysbilledshow
Program fra The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, Darrin Lythgoe 2001-2020.

Opdateres af Bendt Johansen.