Johansens Stamtræ

Alle har en tråd til Johansen
Prøv at klikke på "ANER"
og på "KORT" for at se hvor familien kommer fra.

Dokumenter


Match 1 til 50 fra 506     » Kun miniaturer

    1 2 3 4 5 ... 11» Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
<b>Efterretninger vedrørende Personer 23 maj 1923</b>
Efterretninger vedrørende Personer 23 maj 1923
Nielsen Peter (Tikøb 1/960) Betleri. Anh. 19/5
I sag med Peter Richard Edvard Abrahamsen
(PM. Helsingør) 
 
2
<b>Københavns Politikammer den 29 Oktober 1901</b>
Københavns Politikammer den 29 Oktober 1901
En Check eller Anvisning, 4938, paa Landmandsbankens østre Afdeling, lydende paa 403 Kr. 40 øre, udstedt af Axel Unmack til Glarmester Alfred Hansen i København, er bortkommen den 20 ds.
(H. St., 7711). 
 
3
<b>Politiefterretninger
Anholdt 31 Marts 1894
Løsladt 17 April 1894</B>
Politiefterretninger Anholdt 31 Marts 1894 Løsladt 17 April 1894
Løsladte efter udstaaet Straf.
Marietta Schnack (Kbhvn.), 20 Aar. 8 D. sirnp F.
for Overtr. af Strl.s § 180. Peter Skramsgade 26
(Sætter nogen ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder, at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare,
eller det sker med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen)
 
 
4
<b>Politiefterretninger 1900</b>
Politiefterretninger 1900
Frederik Ferdinand Nahmensen (Strøby), 39 Aar.
Sigtet for Medd. i Betleri. (2094). 
 
5
<b>Politiefterretninger 1900</b>
Politiefterretninger 1900
Nahmensen, Frederik Ferdinand (Strøby, 18/3 61).
S. f. Betleri. [4094]. 
 
6
<b>Politiefterretninger 1916</b>
Politiefterretninger 1916
Efterlyste Værnepligtige.
(Underretning op Opholdssted). 
 
7
<b>Politiets efterretninger 1924</b>
Politiets efterretninger 1924
Herreportemonmæ, mørkegrønt Læder, 4 Seddelrum og 1 Rum til Smaamønt, uden For,
indeh. ca. 371 Kr., hvoraf 2 Hundredkr.-, 1 Halvtredskroneseddel, Resten Ti- og 1 Enkroneseddel
samt nogle Ører, et Medlemskort til Industriforeningen lydende paa Navnet Kommunelærer Aage
Grandorff. D. 30 ds. (St. 1, 1969). 
 
8
<b>Studenterne fra 1874</b>
Studenterne fra 1874
 
 
9
Ansøgning om erindringsmedalje 1864
Ansøgning om erindringsmedalje 1864
Navn: Andreas Peter Falkenberg
Fødselsdato 24-03-1831
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 14. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron eller batteri: 1. kompagni
Tjenestenummer nr 36
Tjenestegørende fra 15. februar 1864 til 9. maj 1864
Grad Menig
Såret nej
Lazaret ja 30. april til 9. maj på Albani feltlazaret i Odense
Fanget i krigen nej
Pensionskasse og -nummer nej
Medlem af DVS og afdeling nej
Nuværende stilling: Skomager
Bopæl i Skive købstad
Adresse: Skomager A P Falkenberg Skive
Berettiget

Wedelfeldt 
 
10
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Navn: Jeppe Lauritsen Nahmensen
Fødselsdato: 28-07-1822
År for krigsdeltagelse: 1849-50 (I styrkelisten for Fyns Intendantur af 1/6 49 som Sygesergent på [kanikkelæses]
Afdeling: Først som sygesergent og fik siden krigsministeriets tiladelse at blive stillet.
Kompagni: Ved Trændepotet som stillingsmand, som skyldbogen udviser.
Tjenestenummer: No 1189
Tjenestegørende: 1849 og 20. oktober 1851
Grad: Først som Sygesergent frivillig og så stillet som Trænkusk. fml. beret.
Såret: Nej
Lazaret: I Slagelse
Fanget i krigen: Nej
Pensionskasse: Nej
Medlem af DVS og afdeling: Har været, men er gået ud af det formedelst min kones forflyttelse som Jordmoder, har stået i Storheding filial.
Nuværende stilling: Klodsmager og træskomager
Bopæl: Almind pr Kolding, Vejle amt
Adresse: J.L. Nahmensen, klodsmager, Almind pr Kolding
Yderligere: Født i Haderslev i det Slesvigske

Generalstaben.

Berettiget, Stiernholm 
 
11
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
navn:Haagen Nicolai Glad
Født: 21-05-1824
Hvilke krige: 1848 og 1849
Skib: Fregatten Galathea
Hærafdeling: Nej
Rullebetegnelse Helbefaren. København amts 28 lægd løbenr. 486.
Ansat i søværnet: Nej
Menig eller befalingsmand: Matros
Såret i krigen: Nej
Ligget på Lazerat: Nej
fanget i krigen: Nej
Pension: Nej
Nuværende stilling: Styrmand
Nuværende bopæl: København
Nuværende arbejde: Dragør.
Yderlig: Berettiget
(Helbefaren af staden København P. 1686) 
 
12
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Navn: Anders Peter Winkelmann
Amt: København
Herred: V
Født: 22-12-1822
Krig: 1848-50
Afdeling: 1. Artilleriregiment
Kompagni: Halvbatteriet Jonquières
Nummer: Erindres ikke (Forst. Nr. 20)
Deltog: Fra April 1848 til Hjempermissionen 1850
Grad: Menig ( Trainkonstabel )
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nej
Våbenbroder: Medlem af Københavns Afdeling Nr. 27.299
Stilling: Politibetjent i Københavns Politi Nr. 54
Bopæl: København
Adresse: Dronningens Tværgade Nr. 29, 2. Sal
Andet: fødested Frue Kirkegaard Berettiget 
 
13
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Navn: Morten Julius Bjørn
Fødselsdato: 1823-12-14
År for krigsdeltagelse: 1849 og 50
Afdeling: 13. Linjeinfanteribataljon
Kompagni: 2. Kompagni
Tjenestenummer: Nr. 222
Tjenestegørende: 20. marts 1849
Grad: Menig
Fanget i krigen den 25. juli 1850 slaget ved Isted
Nuværende stilling: Skomagermester
Bopæl: København
Adresse: Skindergade nr. 28 
 
14
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Frederik Jørgen Christian Elsner
Amt: København
Herred: E
Født: 07-10-1842
Krig: 1864
Afdeling: 11. Infanteriregiment
Kompagni: 3. Kompagni
Nummer: 250 - 20
Deltog: fra 19. Marts til 31. December 1864
Grad: Underkorporal
Såret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nej
Stilling: Murer
Bopæl: København
Adresse: Tjørnegade Nr. 4 Stuen - Nørrebro 
 
15
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Andreas Olivius Westrin
Fødselsdato: 16-05-1837
År for krigsdeltagelse: 1863-64
Afdeling: 5. Regiment
Kompagni: 1. Kompagni
Tjenestenummer: Nr 63
Tjenestegørende: Fra 20 Mai 1860 - Septbr 1861.
Indkaldt 1 Decbr 1863 og hjemsendt i August 1864
Grad: Ja
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget i krigen: Nej
Pensionskasse: Nej
Medlem af DVS: Afdeling Odense Nr 9080
Nuværende stilling: Skomager
Bopæl: Odense
Adresse: Skomager A.O.Westrin, Vestergade Nr 62, Odense
Yderligere: Berettiget 
 
16
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Carl Theodor Westrin
Fødselsdato: 16-05-1840
År for krigsdeltagelse: 1864
Afdeling: Fodgarden (Garden til Fods)
Kompagni: Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer: 1233
Tjenestegørende: 12. Januar 1864 - til den 1. Juni 1865
Grad: Menig - Militærarbejder
Såret: Nej
Lazaret: Nrj
Fanget i krigen: Nej
Pensionskasse: Nej
Medlem af DVS: Frederiksberg Afdeling Nr. 20424
Nuværende stilling: Murersvend
Bopæl: Frederiksberg (Københavns Amt)
Adresse: Schønbergsgade Nr. 22, 2. Sal
Yderligere: Berettiget 
 
17
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Jens Lydiksen
Amt: Præstø
Herred: Bårse Herred
Født: 09-01-1831
Krig: 1864
Afdeling: 12 Infanteriregiment
Kompagni: 1. Kompagni
Nummer: 269
Deltog: 14 Januar - 15 maj
Grad: Menig
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nej
Våbenbroder: Nej
Stilling: Arbejdsmand
Bopæl: Øster Egesborg sogn. Lekkende By, Præstø Amt, Bårse Herred
Adresse: Huusmand Jens Lydiksen, Lækkende
Andet: Berettiget 
 
18
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Andreas Jørgen Westring
Amt: Odense
Herred: Odense
Født: 27-02-1837
Krig: 1864
Afdeling: 19. Bataljon
Kompagni: 1. Kompagni
Nummer: Nr 86
Deltog: 4 Gange Soldat, Datoer erindres ej
Grad: Menig
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nei
Våbenbroder: Nei
Stilling: Skomager
Bopæl: Odense
Adresse: Skomager A.J.Westring, Nedergade Nr 8, Odense
Andet: Berettiget 
 
19
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Søren Madsen Boldsen
Amt: Randers
Herred: Støvring Herred
Født: 06-06-1835
Krig: 1864
Afdeling: Kgl. Livgarde til fods
Kompagni: 1. Kompani
Nummer: 21
Deltog: 14. juni 1857
Grad: Underkorporal
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nej
Våbenbroder: Nej
Stilling: Landmand
Bopæl: Støvring
Adresse: Søren Madsen Boldsen, Støvring Præstegaard
Andet: Berettiget 
 
20
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Anders Christian Laustsen (Ulbjerg eller Nedermøllehus)
Amt: Viborg
Herred: Viborg
Født: 19-10-1831
Krig: 1864
Afdeling: 14. Regiment
Kompagni: 2. Kompagni
Nummer: 63
Deltog: I februar 1864 til sidst i maj s.a. (samme år)
Grad: Menig (tilføjet ´2/63´)
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nej
Våbenbroder: Nej
Stilling: Ejer af et lille sted på Viborg købstads mark kaldet Christianshåb
Bopæl: Christianshåb pr. Viborg mark
Adresse: Landmand And. Chr. Laustsen, Christianshåb pr. Viborg mark. Afleveres hos kæmner A. Reimer
Andet: Det tilføjes ærbødigst, at grunden til, at denne ansøgning ej før er indgiven, er den,
at jeg ikke troede at krigerne fra 1864 fik nogle medaljer.
Jeg beder indstændig end nu at måtte komme i betragtning.
Den 17. marts 18(?)2 Ærbødigst A.C. Laustsen. 
 
21
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Anton Frederik Lauritz Wulff
Amt: København
Herred: L - Ø
Født: 11-08-1831
Krig: 1848-50 + 1864
Afdeling: I 12. Bataljon
Kompagni: I 3. og 1. Kompagni
Nummer: Nr. 10 - 2
Deltog: Fra 20. marts 1849 til 27. juni 1874
Grad: som frivillig skarpskytte - fourer - menig
Pension: Pension, Pensionsbrevets nr. 1933
Våbenbroder: Medlem i den Københavnske afdeling, nr. 1029
Stilling: Skriver i Ekspeditionskontoret for Toldsager under Generaldirektoratet for Skattevæsenet
Bopæl: København
Adresse: Nørrebrogade 52, 4. sal, København 
 
22
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Rasmus Axelsen
Amt: Svendborg
Herred: Gudme Herred
Født: 23-01-1838
Krig: 1864
Afdeling: 19. Infanteribataljon
Kompagni: 5. Kompagni
Nummer: Nr 294
Deltog: 1ste November til 16 August
Grad: Menig
Såret: Nej
Lazaret: i Frederits og ved Bogense
Fanget: Nej
Pension: nej
Våbenbroder: Nej
Stilling: Husmand og Murer
Bopæl: Svendborg Amt, Gudme Herred, Ringe Sogn, Rynkeby
Adresse: Murer Rasmus Axelsen , Ringe, Rynkeby By 
 
23
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Hans Axelsen
Amt: Odense
Herred: Assens Herred
Født: 15-04-1832
Krig: 1864
Afdeling: 17. Regiment
Kompagni: 4. Kompagni
Nummer: 248
Deltog: 14.01.1864-15.05.1864
Grad: Menig
Såret: nej
Lazaret: nej
Fanget: nej
Pension: nej
Våbenbroder: nej
Stilling: Husmand
Bopæl: Odense amt, Aasum herred, Nørre Lyndelse sogn, Søsted
Adresse: Søsted, Nørre Lyndelse sogn pr. Odense
Andet: Berettiget 
 
24
Attest 1909
Attest 1909
Carl Edvard Frydensberg
Ellen Volgoartg Bølling 
 
25
Attest 1909
Attest 1909
Carl Edvard Frydensberg
Ellen Volgoartg Bølling 
 
26
Attest fra fattigvæsnet 1909
Attest fra fattigvæsnet 1909
Carl Edvard Frydensberg 
 
27
Borgerlig viet
Frederiksberg
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
28
Borgerlig viet
Tårnby
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
29
Borgerlig viet
Borgerlig viet
Randers 
 
30
Borgerlig viet 1813
Borgerlig viet 1813
København 
 
31
Borgerlig viet 1850
Borgerlig viet 1850
København 
 
32
Borgerlig viet 1882
Borgerlig viet 1882
København 
 
33
Borgerlig viet 1888
Borgerlig viet 1888
København 
 
34
Borgerlig viet 1899
Borgerlig viet 1899
København 
 
35
Borgerlig viet 1900
Borgerlig viet 1900
København 
 
36
Borgerlig viet 1901
Borgerlig viet 1901
København 
 
37
Borgerlig viet 1904
Borgerlig viet 1904
København 
 
38
Borgerlig viet 1907
Borgerlig viet 1907
København 
 
39
Borgerlig viet 1908
Borgerlig viet 1908
København 
 
40
Borgerlig viet 1908
Borgerlig viet 1908
København 
 
41
Borgerlig viet 1908
Borgerlig viet 1908
København 
 
42
Borgerlig viet 1908
Borgerlig viet 1908
København 
 
43
Borgerlig viet 1911
Borgerlig viet 1911
København 
 
44
Borgerlig viet 1912
Borgerlig viet 1912
København 
 
45
Borgerlig viet 1912
Borgerlig viet 1912
København 
 
46
Borgerlig viet 1912
Borgerlig viet 1912
København 
 
47
Borgerlig viet 1912
Borgerlig viet 1912
Sundeved 
 
48
Borgerlig viet 1914
Borgerlig viet 1914
København 
 
49
Borgerlig viet 1914
Borgerlig viet 1914
København 
 
50
Borgerlig viet 1915
Borgerlig viet 1915
København 
 

    1 2 3 4 5 ... 11» Næste»

Program fra The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, Darrin Lythgoe 2001-2021.

Opdateres af Bendt Johansen.