Johansens Stamtræ

Alle har en tråd til Johansen
Prøv at klikke på "ANER"
og på "KORT" for at se hvor familien kommer fra.

Dokumenter


Match 1 til 50 fra 533     » Kun miniaturer

    1 2 3 4 5 ... 11» Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
<b>Efterretninger vedrørende Personer 23 maj 1923</b>
Efterretninger vedrørende Personer 23 maj 1923
Nielsen Peter (Tikøb 1/960) Betleri. Anh. 19/5
I sag med Peter Richard Edvard Abrahamsen
(PM. Helsingør) 
 
2
<b>Politiefterretninger 1900</b>
Politiefterretninger 1900
Frederik Ferdinand Nahmensen (Strøby), 39 Aar.
Sigtet for Medd. i Betleri. (2094). 
 
3
<b>Politiefterretninger 1900</b>
Politiefterretninger 1900
Nahmensen, Frederik Ferdinand (Strøby, 18/3 61).
S. f. Betleri. [4094]. 
 
4
<b>Politiefterretninger 1916</b>
Politiefterretninger 1916
Efterlyste Værnepligtige.
(Underretning op Opholdssted). 
 
5
Ansøgning om erindringsmedalje 1864
Ansøgning om erindringsmedalje 1864
Navn: Andreas Peter Falkenberg
Fødselsdato 24-03-1831
År for krigsdeltagelse 1864
Afdeling (institution) 14. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron eller batteri: 1. kompagni
Tjenestenummer nr 36
Tjenestegørende fra 15. februar 1864 til 9. maj 1864
Grad Menig
Såret nej
Lazaret ja 30. april til 9. maj på Albani feltlazaret i Odense
Fanget i krigen nej
Pensionskasse og -nummer nej
Medlem af DVS og afdeling nej
Nuværende stilling: Skomager
Bopæl i Skive købstad
Adresse: Skomager A P Falkenberg Skive
Berettiget

Wedelfeldt 
 
6
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Navn: Jeppe Lauritsen Nahmensen
Fødselsdato: 28-07-1822
År for krigsdeltagelse: 1849-50 (I styrkelisten for Fyns Intendantur af 1/6 49 som Sygesergent på [kanikkelæses]
Afdeling: Først som sygesergent og fik siden krigsministeriets tiladelse at blive stillet.
Kompagni: Ved Trændepotet som stillingsmand, som skyldbogen udviser.
Tjenestenummer: No 1189
Tjenestegørende: 1849 og 20. oktober 1851
Grad: Først som Sygesergent frivillig og så stillet som Trænkusk. fml. beret.
Såret: Nej
Lazaret: I Slagelse
Fanget i krigen: Nej
Pensionskasse: Nej
Medlem af DVS og afdeling: Har været, men er gået ud af det formedelst min kones forflyttelse som Jordmoder, har stået i Storheding filial.
Nuværende stilling: Klodsmager og træskomager
Bopæl: Almind pr Kolding, Vejle amt
Adresse: J.L. Nahmensen, klodsmager, Almind pr Kolding
Yderligere: Født i Haderslev i det Slesvigske

Generalstaben.

Berettiget, Stiernholm 
 
7
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
navn:Haagen Nicolai Glad
Født: 21-05-1824
Hvilke krige: 1848 og 1849
Skib: Fregatten Galathea
Hærafdeling: Nej
Rullebetegnelse Helbefaren. København amts 28 lægd løbenr. 486.
Ansat i søværnet: Nej
Menig eller befalingsmand: Matros
Såret i krigen: Nej
Ligget på Lazerat: Nej
fanget i krigen: Nej
Pension: Nej
Nuværende stilling: Styrmand
Nuværende bopæl: København
Nuværende arbejde: Dragør.
Yderlig: Berettiget
(Helbefaren af staden København P. 1686) 
 
8
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Navn: Anders Peter Winkelmann
Amt: København
Herred: V
Født: 22-12-1822
Krig: 1848-50
Afdeling: 1. Artilleriregiment
Kompagni: Halvbatteriet Jonquières
Nummer: Erindres ikke (Forst. Nr. 20)
Deltog: Fra April 1848 til Hjempermissionen 1850
Grad: Menig ( Trainkonstabel )
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nej
Våbenbroder: Medlem af Københavns Afdeling Nr. 27.299
Stilling: Politibetjent i Københavns Politi Nr. 54
Bopæl: København
Adresse: Dronningens Tværgade Nr. 29, 2. Sal
Andet: fødested Frue Kirkegaard Berettiget 
 
9
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Ansøgninger om erindringsmedalje 1848
Navn: Morten Julius Bjørn
Fødselsdato: 1823-12-14
År for krigsdeltagelse: 1849 og 50
Afdeling: 13. Linjeinfanteribataljon
Kompagni: 2. Kompagni
Tjenestenummer: Nr. 222
Tjenestegørende: 20. marts 1849
Grad: Menig
Fanget i krigen den 25. juli 1850 slaget ved Isted
Nuværende stilling: Skomagermester
Bopæl: København
Adresse: Skindergade nr. 28 
 
10
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Frederik Jørgen Christian Elsner
Amt: København
Herred: E
Født: 07-10-1842
Krig: 1864
Afdeling: 11. Infanteriregiment
Kompagni: 3. Kompagni
Nummer: 250 - 20
Deltog: fra 19. Marts til 31. December 1864
Grad: Underkorporal
Såret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nej
Stilling: Murer
Bopæl: København
Adresse: Tjørnegade Nr. 4 Stuen - Nørrebro 
 
11
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Andreas Olivius Westrin
Fødselsdato: 16-05-1837
År for krigsdeltagelse: 1863-64
Afdeling: 5. Regiment
Kompagni: 1. Kompagni
Tjenestenummer: Nr 63
Tjenestegørende: Fra 20 Mai 1860 - Septbr 1861.
Indkaldt 1 Decbr 1863 og hjemsendt i August 1864
Grad: Ja
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget i krigen: Nej
Pensionskasse: Nej
Medlem af DVS: Afdeling Odense Nr 9080
Nuværende stilling: Skomager
Bopæl: Odense
Adresse: Skomager A.O.Westrin, Vestergade Nr 62, Odense
Yderligere: Berettiget 
 
12
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Carl Theodor Westrin
Fødselsdato: 16-05-1840
År for krigsdeltagelse: 1864
Afdeling: Fodgarden (Garden til Fods)
Kompagni: Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer: 1233
Tjenestegørende: 12. Januar 1864 - til den 1. Juni 1865
Grad: Menig - Militærarbejder
Såret: Nej
Lazaret: Nrj
Fanget i krigen: Nej
Pensionskasse: Nej
Medlem af DVS: Frederiksberg Afdeling Nr. 20424
Nuværende stilling: Murersvend
Bopæl: Frederiksberg (Københavns Amt)
Adresse: Schønbergsgade Nr. 22, 2. Sal
Yderligere: Berettiget 
 
13
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Jens Lydiksen
Amt: Præstø
Herred: Bårse Herred
Født: 09-01-1831
Krig: 1864
Afdeling: 12 Infanteriregiment
Kompagni: 1. Kompagni
Nummer: 269
Deltog: 14 Januar - 15 maj
Grad: Menig
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nej
Våbenbroder: Nej
Stilling: Arbejdsmand
Bopæl: Øster Egesborg sogn. Lekkende By, Præstø Amt, Bårse Herred
Adresse: Huusmand Jens Lydiksen, Lækkende
Andet: Berettiget 
 
14
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Andreas Jørgen Westring
Amt: Odense
Herred: Odense
Født: 27-02-1837
Krig: 1864
Afdeling: 19. Bataljon
Kompagni: 1. Kompagni
Nummer: Nr 86
Deltog: 4 Gange Soldat, Datoer erindres ej
Grad: Menig
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nei
Våbenbroder: Nei
Stilling: Skomager
Bopæl: Odense
Adresse: Skomager A.J.Westring, Nedergade Nr 8, Odense
Andet: Berettiget 
 
15
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Søren Madsen Boldsen
Amt: Randers
Herred: Støvring Herred
Født: 06-06-1835
Krig: 1864
Afdeling: Kgl. Livgarde til fods
Kompagni: 1. Kompani
Nummer: 21
Deltog: 14. juni 1857
Grad: Underkorporal
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nej
Våbenbroder: Nej
Stilling: Landmand
Bopæl: Støvring
Adresse: Søren Madsen Boldsen, Støvring Præstegaard
Andet: Berettiget 
 
16
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Anders Christian Laustsen (Ulbjerg eller Nedermøllehus)
Amt: Viborg
Herred: Viborg
Født: 19-10-1831
Krig: 1864
Afdeling: 14. Regiment
Kompagni: 2. Kompagni
Nummer: 63
Deltog: I februar 1864 til sidst i maj s.a. (samme år)
Grad: Menig (tilføjet ´2/63´)
Såret: Nej
Lazaret: Nej
Fanget: Nej
Pension: Nej
Våbenbroder: Nej
Stilling: Ejer af et lille sted på Viborg købstads mark kaldet Christianshåb
Bopæl: Christianshåb pr. Viborg mark
Adresse: Landmand And. Chr. Laustsen, Christianshåb pr. Viborg mark. Afleveres hos kæmner A. Reimer
Andet: Det tilføjes ærbødigst, at grunden til, at denne ansøgning ej før er indgiven, er den,
at jeg ikke troede at krigerne fra 1864 fik nogle medaljer.
Jeg beder indstændig end nu at måtte komme i betragtning.
Den 17. marts 18(?)2 Ærbødigst A.C. Laustsen. 
 
17
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Anton Frederik Lauritz Wulff
Amt: København
Herred: L - Ø
Født: 11-08-1831
Krig: 1848-50 + 1864
Afdeling: I 12. Bataljon
Kompagni: I 3. og 1. Kompagni
Nummer: Nr. 10 - 2
Deltog: Fra 20. marts 1849 til 27. juni 1874
Grad: som frivillig skarpskytte - fourer - menig
Pension: Pension, Pensionsbrevets nr. 1933
Våbenbroder: Medlem i den Københavnske afdeling, nr. 1029
Stilling: Skriver i Ekspeditionskontoret for Toldsager under Generaldirektoratet for Skattevæsenet
Bopæl: København
Adresse: Nørrebrogade 52, 4. sal, København 
 
18
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Rasmus Axelsen
Amt: Svendborg
Herred: Gudme Herred
Født: 23-01-1838
Krig: 1864
Afdeling: 19. Infanteribataljon
Kompagni: 5. Kompagni
Nummer: Nr 294
Deltog: 1ste November til 16 August
Grad: Menig
Såret: Nej
Lazaret: i Frederits og ved Bogense
Fanget: Nej
Pension: nej
Våbenbroder: Nej
Stilling: Husmand og Murer
Bopæl: Svendborg Amt, Gudme Herred, Ringe Sogn, Rynkeby
Adresse: Murer Rasmus Axelsen , Ringe, Rynkeby By 
 
19
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Ansøgninger om erindringsmedalje 1864
Navn: Hans Axelsen
Amt: Odense
Herred: Assens Herred
Født: 15-04-1832
Krig: 1864
Afdeling: 17. Regiment
Kompagni: 4. Kompagni
Nummer: 248
Deltog: 14.01.1864-15.05.1864
Grad: Menig
Såret: nej
Lazaret: nej
Fanget: nej
Pension: nej
Våbenbroder: nej
Stilling: Husmand
Bopæl: Odense amt, Aasum herred, Nørre Lyndelse sogn, Søsted
Adresse: Søsted, Nørre Lyndelse sogn pr. Odense
Andet: Berettiget 
 
20
Attest 1909
Attest 1909
Carl Edvard Frydensberg
Ellen Volgoartg Bølling 
 
21
Attest 1909
Attest 1909
Carl Edvard Frydensberg
Ellen Volgoartg Bølling 
 
22
Attest fra fattigvæsnet 1909
Attest fra fattigvæsnet 1909
Carl Edvard Frydensberg 
 
23
Beengørelser 1939
Beengørelser 1939
 
 
24
Begravelsesprotokol 1885
Begravelsesprotokol 1885
København 
 
25
Begravelsesprotokol 1887
Begravelsesprotokol 1887
København 
 
26
Begravelsesprotokol 1894
Begravelsesprotokol 1894
København 
 
27
Begravelsesprotokol 1912
Begravelsesprotokol 1912
Ove Valdemar Bruun
Begravelse
Anslået fødselsår: 1877
Død: 13-06-1912
Alder: 35 år
Civilstand: Ugift
Køn: Mand
Erhverv: Boghandlermedhjælper
Om dødsfaldet
Dødsårsag: Selvmord ved drukning
Døds-/findested: SE KOMMENTAR
Fra: Assistens Kirkegård,
Til: Assistens Kirkegård
Kommentar:
Fundet drivende i Limfjorden ud for Lindholm Havn 
 
28
Begravelsesprotokol 1915
Begravelsesprotokol 1915
København 
 
29
Bekendgørelser 1950
Bekendgørelser 1950
København 
 
30
Bekendtgørelse 1902 Skive
Bekendtgørelse 1902 Skive
Vor kjære Fader og Svigerfader
Andreas Peter Falkenberg,
er afgaaet red Døden paa Skive Sygehus.
Skive, den 22. Septbr. 1902.
Mathias Falkenberg.
Abelone Petersen,
f. Falkenberg.
Else Marie Falkenberg, f. Christensen.
Begravelsen foregaar fra Skive
Sygehus Ligkapel Søndag den 28.
ds., kl. 1½. 
 
31
Bekendtgørelse 1930
Bekendtgørelse 1930
Min kære, trofaste Mand,
min kære Søn, Murer
Ulrik Elsner,
er død fra os den 17. Juli.
Gudrun Elsner, Kirstine Elsner.
f. Schmidt.
Begravelsen foregaar Onsdag den
23. ds. Kl. 2 fra Kapellet paa
Hellerup Kirkegaard, hvortil evt. Kranse
enligst bedes sendt. 
 
32
Bekendtgørelse 1931 Frederiksberg
Bekendtgørelse 1931 Frederiksberg
Paa Frederiksberg
har følgende ladet tinglyse Ægteskab:
Montør Carlo Gøttsche og Frøken Else Marie Beuse 
 
33
Bekendtgørelse 1941
Bekendtgørelse 1941
København 
 
34
Bekendtgørelser 1858
Bekendtgørelser 1858
Kalunborg 
 
35
Bekendtgørelser 1876 Ringsted
Bekendtgørelser 1876 Ringsted
Inat døde efter et længevarende
Sygelei vor kjære Søn
Jørgen Andresen Bølling, 12 Aar gammel.
Ringsted, d. 20. August 1876.
Octavia Bølling F. Volqvartz
D Bølling, Læge.
Han bliver begravet fra kapellet
Søndagen d. 27 August kl. 12. 
 
36
Bekendtgørelser 1878
Bekendtgørelser 1878
København 
 
37
Bekendtgørelser 1887
Bekendtgørelser 1887
Holbæk 
 
38
Bekendtgørelser 1890
Bekendtgørelser 1890
Liste over Begravelser fredag.
Frederiksberg Kirke

Julie Jacobine Lange f. Zipelius, kl. 12½ 
 
39
Bekendtgørelser 1892
Bekendtgørelser 1892
Anmeldte for Frederiksberg Birks Stifteret.
Grosserer Bolquarz hustru Veronique
Francoise Bolquarz, født Bølling. 
 
40
Bekendtgørelser 1892
Bekendtgørelser 1892
Min kjære Søn Johannes Falkenberg
47 aar gl. er afgaaet ved Døden
i England.
Ane Falkenberg,
f. Knoth 
 
41
Bekendtgørelser 1894 Skive
Bekendtgørelser 1894 Skive
I morges kl. 8 hensov ved en blid
og rolig Død vor kjære Moder,
Ane Falkenberg,
Enke efter Jesper Falkenberg, 79 Aar gammel.
Skive, Den 9 juli 1894.
Paa egne og søskendes Vegne:
Mathilde Falkenberg
Begravelsen foregaar fra Hjemmet
Fredag middag kl. 1. 
 
42
Bekendtgørelser 1897 Viborg
Bekendtgørelser 1897 Viborg
Fordringshaverne med Dødsboet efter Feldbereder
Laust Falkenberg og Hustru Inger Marie
Falkenberg, født Thisted
af Viborg, i hvilket
Bo Arv og Gjæld ikke er vedgaaet, indkaldes her-
ved med 3 Maaneders Varsel til at anmelde deres
Krav for undertegnede Skifteret.
Endvidere opfordres Arvingerne i Boet til at
melde sig inden samme Frist, dog kun forsaavidt
saadan Anmeldelse ikke allerede er sket.
Viborg Kjøbstad Skifteret den 20de August 1897,
R. Jort. 
 
43
Bekendtgørelser 1900
Bekendtgørelser 1900
Vor kjære, gamle Moder Antine
Holst,
født Lund, afgik ved en rolig
Død i Mandags uden ferudgaaende Sygdom.
Kjobenhavn, den 24. Oktober 1900.
Maja Bodenhoff, Marinus Holst,
født Holst. Ludvig Holst.
Begravelsen finder Sted Sondag den
28. ds. Kl. 10 ½, fra Kapellet paa
Holmens Kirkegaard 
 
44
Bekendtgørelser 1903
Bekendtgørelser 1903
København 
 
45
Bekendtgørelser 1909
Bekendtgørelser 1909
Hellerup 
 
46
Bekendtgørelser 1909
Bekendtgørelser 1909
København 
 
47
Bekendtgørelser 1912
Bekendtgørelser 1912
At vor kære Søn, Broder og Forlovede
Ove Valdemar Bruun
er afgaaet ved Døden, bekendtgøres herved.
København den 29. juni.
De Efterladte
Begravelsen har fundet Sted. 
 
48
Bekendtgørelser 1912
Bekendtgørelser 1912
At min kære Søster
Maja Bodenhoff, er afgaaet ved Døden Søndag Morgen,
bekendtgøres herved,
Paa Familiens Vegne.
E. Rheinlænder
Bisættelsen foregaar i stilhed. 
 
49
Bekendtgørelser 1917 Skive
Bekendtgørelser 1917 Skive
Vor kære Moder og Svigermoder
Else Falkenberg,
er i Gaar Aftes afgået ved Døden, 75 Aar gl.
Skive d. 28. Maj 1917
Dannemand Falkenberg.
Margrethe Falkenberg.

Bisættelsen finder Sted i Aften
Kl. 8 fra det nye Alderdomshjem 
 
50
bekendtgørelser 1918
bekendtgørelser 1918
At vor kære Mand, Fader,
Svigerfader og Bedstelader,
Murermester
F. Elsner, R af D.,
ar afgaaet ved Døden Søndag den
8. ds. meddeles hermed slægt og Venner.
Kirstine Elsner.
Begravelsen finder Sted Torsdag
den 12. ds. kl. 2 fra Hellerup
Kirke. Evt Kranse bedes venligst
sendt til Kirken. 
 

    1 2 3 4 5 ... 11» Næste»

Program fra The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, Darrin Lythgoe 2001-2020.

Opdateres af Bendt Johansen.