Johansens Stamtræ

Alle har en tråd til Johansen
Prøv at klikke på "ANER"
og på "KORT" for at se hvor familien kommer fra.

Alle medier


Match 151 til 200 fra 3,905     » Kun miniaturer

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 79» Næste»

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
151
Borgerlig viet 1944
Borgerlig viet 1944
Odense 
 
152
Borgerlig viet 1946
Frederiksberg
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
153
Borgerlig viet 1948
København
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
154
Borgerlig viet 1948
København
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
155
Borgerlig viet 1950
Odense
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
156
Borgerlig viet 1950
Borgerlig viet 1950
Odense 
 
157
Borgerlig viet 1951
Nyborg
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
158
Borgerlig viet 1952
Ålborg
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
159
Borgerlig viet 1953
Borgerlig viet 1953
København 
 
160
Borgerlig viet 1953
Odense
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
161
Borgerlig viet 1953
Kolding
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
162
Borgerlig viet 1954
Borgerlig viet 1954
Odense 
 
163
Borgerlig viet 1955
Borgerlig viet 1955
Odense 
 
164
Borgerlig viet 1958
Borgerlig viet 1958
Gentofte 
 
165
Borgerlig viet 1958
København
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
166
Borgerlig viet 1959
Odense
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
167
Borgerlig viet 1961
Kolding
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
168
Borgerlig viet 1962
Kolding
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
169
Borgerlig viet 1963
Kgs. Lyngby
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
170
Carl Johan Ramstrup
Carl Johan Ramstrup
 
 
171
Carl Max Bernhard Wohlfahrt
Carl Max Bernhard Wohlfahrt
 
 
172
Carl Ruhdi Dreisig
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
173
Carla Christiane Severine Jacobsen
Carla Christiane Severine Jacobsen
 
 
174
Christoffer Kanne Ramstrup Johansen
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
175
Dagmar Hansen
Dagmar Hansen
 
 
176
Dannebrogsmand 1918
Dannebrogsmand 1918
Værft arbejdsmand i Ekvipageafdelingen
Hans Peter Ludvig Hansen
Levnedsbeskrivelse

Jeg er født i Rørvig den 28. December 1856 som søn af Lods og Gaardmand Hans Jensen og Hustru Bodil. Efter min Konfirmation i Aaret 1871 gik jeg til Søs som Kok, Jungmand og Matros med Sejlskibe i Fart pa Nord og Østersøen i 3 Aar, hvorefter jeg lærte Snedkerprofessionen. Efter udstaaet Læretid gik jeg atter til Søs i Egenskab af Tømmermand, Baadsmand og 2den Styrmand med Sejl ogDampskibe i Fart paa Nord og Sydamerika samt Afrikas Vestkyst
Under men Sejlads til disse Lande oplevede jeg meget af Interesse, og enkelt af disse Rejser skete under vanskelige og farefulde Forhold (Lidelsen og Savn, Pest om Bord, Mangel paa Proviant og Grundstødninger).
I Aaret 1882 lod jeg mig afmønstre for at aftjene min Værnepligt ved Søværnet som befaren Matros, under denne var jeg udkommanderet med Torpedobaad nr. 1 og Panserbatteriet Odin.
Efter min Hjemsendelse fra Tjenesten fik jeg Arbejde paa Orlogsværftet (Flaaden) i ca. 1 Aar, hvorefter jeg blev antaget som Værfts Arbejdsmand i Ekvipageafdelingen den 1. Oktober 1883, og som saadan forrettede jeg Tjeneste i de første 6 Aar som Telefonist i Nyholms Vagten og Resten af min Tjenestetid som Bud hos Ekvipagemesteren.
Den 29. Januar 1909 modtag jeg Hæderstegnet for 25 Aars god Tjeneste ved Søværnet og Dannebrogsmændenes Hæderstegn 1918
I Aaret 1883 – den 30. September – indgik jeg Ægteskab med Ane Dorthea, født Hansen, Datter af Fisker Hans Jeppesen og Hustru Maren.
Jeg har 4 Børn, 2 Sønner og 2 Døtre, som alle leve, men min Hustru døde i 1911
Hans Peter Ludvig Hansen
Værftsarbejdsmand i Ekvipage Afd. 
 
177
Dannebrogsmand 1927
Dannebrogsmand 1927
Veteran Jens Christensen
Levnedsbeskrivelse.
Jeg er født i Volling Sagn, Viborg Amt den 11. august 1841.
Da jag var 7 år gammel, Kom jeg ud at tjene. Jeg husker tydeligt treårskrigens Tid (1848-50).
Min Skolegang var til Balling Skole. Efter Konfirmationen blev jeg tjenestekarl. Tjente på Lille Egeborg, da krigen 1864 udbrød. Blev udskrevet til hæren og rejste over Ålborg til København. Efter Rekrutskolen gjorde jeg tjeneste på Als fra 3. Maj 1864. Senere på Fyn og i Fredericia.
Efter krigen tog jeg Plads som Avlskarl. I 4 år bestyrede jeg en gård i Vejby. 1873 blev jeg gift og forpagtede en Gård i Ejstrup. I 1883 købte jag min Kones Fødegård i Ejstrup. I 1895 døde min Kone af et hjerteslag. I 1897 giftede jeg mig med min afdødes kones søster. I 1908 døde min 2. Kone.
I mit første ægteskab havde jeg 3 Børn: Torolf Kristensen, Lærer i Vinkel ved Viborg. Magnus Kristensen, Lagerforvalter ved F.D.B. i Skive. Dagmar Kristensen, gift med Valdemar Bertelsen, Lem.
I 1914 solgte jeg min gård i Ejstrup for 27.000 Kroner. I 1916 Flyttede jeg til Skive.
Jeg bor hos min søn Magnus og svigerdatter Mette Kristensen. De har 7 Børn, som et min daglige Glæde. Offentlige bestillinger har jeg ikke haft videre af.
Nu stunder det mod Afslutningen.
Jeg kommer når den store mester kalder.
Jens Kristensen 
 
178
Dorthea Kathrine Larsen
Dorthea Kathrine Larsen
 
 
179
Dødsattest 1886
Dødsattest 1886
Odense 
 
180
dødsattest 1905
dødsattest 1905
København 
 
181
Dødsattest 1908
Dødsattest 1908
København 
 
182
dødsattest 1911
dødsattest 1911
København 
 
183
Dødsattest 1931
Dødsattest 1931
Odense 
 
184
Dødsattest 1933
Dødsattest 1933
København 
 
185
Dødsattest 1940
Dødsattest 1940
Kgs. Lyngby 
 
186
Edith Beuse
Edith Beuse
 
 
187
Edvard Emil Beuse
Edvard Emil Beuse
Foto: Korsør Slægtshistorisk Forening

Kig ind og se hvad slægtforskerne i Korsør kan tilbyde 
 
188
Ejvin Beuse
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
189
Elna Johansen
Elna Johansen
 
 
190
Else Bodil Christoffersen
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
191
Else Marie Magdalene Seilemann
Else Marie Magdalene Seilemann
Foto:Mogens Krintel


Se mere om familien Krintel, på Lise og Mogens Krintels hjemmeside. 
 
192
Emilie Ingar Eliny Dahlin
Emilie Ingar Eliny Dahlin
 
 
193
Erica Pedersdatter
Erica Pedersdatter
Foto:Mogens Krintel


Se mere om familien Krintel, på Lise og Mogens Krintels hjemmeside. 
 
194
Erindring Medalje 1864
Erindring Medalje 1864
 
 
195
Finn Beuse
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
196
Finn Jakobsen
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
197
Frederik Carl Elsner Schmidt
Frederik Carl Elsner Schmidt
 
 
198
Fæsteprotokol 1811, Rørvig
Fæsteprotokol 1811, Rørvig
Fæsteprotokol Odsherreds Gods Arens Ashlund
Kongelig Majestæts Inspekteur og Forvalter ved det kongelige Odsherredske Gods Gjør hermed bekjendt, at jeg fraa Hans Majestæt Kongens Vegne ifølge det kongelige Amtskammers Ajyrrobation og Ordre til mig af 2. Marts 1811 hermed og fæste til Jens Jensen den udflyttende Gaard nr. 2 i Nakke By, Rørvig Sogn, som Niels Pedersen tilform har afstaaet, bestående af Hartkorn Ager og Eng 6 Td. 7 Sk. 1 Fjk, 1 14/17 Album, hvilken Gaard bemeldte Jens Jensen sin Livstid maa eie, bruge og beholde fraa herskreven Conditioner
Han Svarer og udreder i rette tid alle de af Gaarden gaaende kongelige Skatter, Contributioner, som nu ere eller herefter fraabudne vorde, samt i afgiseter efter Jordebogen aarligt.
Rug: 1td. – 5. Sk. – 3 9/17 Tjk.
Byg: 1td. – 5. Sk. – 3 9/17 Tjk.
Havre: 1td. – 4. Sk. – 3 10/17 Tjk.
Og samt i Hoveri Penge 3 Rd.
Læst inden Dragsholms Birketings Ret Fredagen den 29. marts 1811
Til Indfæstning er betalt 350 Rbs
Nykøbing 30. Srptember 1811
Løvenskjold A. Ashlund 
 
199
Fæster og skifter 1902
Fæster og skifter 1902
Odense 
 
200
Fødte kandskøn 1836
Fødte kandskøn 1836
Nordrupøster 
 

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 79» Næste»

Program fra The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, Darrin Lythgoe 2001-2020.

Opdateres af Bendt Johansen.